REGULAMIN MOTOPARK

Regulamin Korzystania z Torów

 1. Obiekt Motopark czynne są:
  • biuro - codziennie od g. 10.00
  • tory - codziennie od g. 12.00 / w wakacje od g. 10.00
 2. Wejście na tor/y oraz przyległe obiekty techniczne możliwe jest tylko za zgoda obsługi toru.
 3. Osoby przebywające na terenie Motopark zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń obsługi toru.
 4. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, na torze obowiązuje bezwzględnie:
  • nakaz ruchu jednokierunkowego, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jazda "pod prąd" jest absolutnie zabroniona i powoduje natychmiastową dyskwalifikację,
  • nakaz używania kasków,
  • nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa,
  • nakaz przestrzegania wskazówek wynikających z oznakowania trasy oraz obiektu, a w szczególności:
   • oznaczenie flagą żółtą - UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO NA TORZE!
   • oznaczenie flagą czerwoną - PRZERWANIE JAZDY - NATYCHMIAST!
  • zachowanie szczególnej ostrożności w czasie jazdy i poruszaniu się po parku maszyn,
  • zachowanie maksymalnej prędkości 5 km/h przy wjeździe i zjeździe z toru.
 5. Przy wypadnięciu z trasy toru lub awarii sprzętu, należy bezwzględnie poczekać na obsługę toru lub jej polecenia.
 6. W czasie korzystania z toru obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • tzw. "palenia gumy" i "kręcenia kółek" oraz świadomego niszczenia nawierzchni,
  • jazdy osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • jazdy w miejscach innych niż wyznaczone tory, a w szczególności w padoku i parku maszyn,
  • niewłaściwego zachowania się na obiekcie.
 7. Spowodowanie kolizji i narażenie osób trzecich na niebezpieczeństwo, skutkuje wydaleniem z terenu obiektu oraz pociągnięciem osoby winnej do odpowiedzialności karnej i finansowej. Motopark zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu obiektu osób, które nie przestrzegają wskazań obsługi oraz określonych w regulaminie zasad bezpieczeństwa. Osoby takie będą karane stałym zakazem wstępu na teren Motopark.
 8. Jazda po torze niesie za sobą ryzyko utraty zdrowia lub życia, również pomimo przestrzegania ujętych w regulaminie wskazówek, nakazów i zakazów dotyczących bezpieczeństwa.
 9. Na terenie Motopark obowiązuje:
  • absolutny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,
  • absolutny zakaz rozpalania otwartego ognia, ogniska, grilla poza miejscami wyznaczonymi do tych celów. Każdorazowo należy uzgadniać ten fakt z obsługą.
 10. Motopark nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne roszczenia cywilno-prawne z tytułu szkód i innych strat materialnych poniesionych w czasie korzystania z toru. Powyższe dotyczy także roszczeń osób trzecich.

Flagi Obowiązujące na Torze

 

flaga_zolta

Uwaga Niebezpieczeństwo - Bezwzględny Zakaz Wyprzedzania

 

flaga_czerwona

Przerwij Jazdę - NATYCHMIAST! Zatrzymanie Wyścigu!

 

flaga_niebieska

Zjedź na Bok, Daj Drogę - Jesteś Dublowany

 

flaga_zolto_czerwona

Olej na Torze lub Zmniejszona Przyczepność

 

flaga_szachownica

META - Koniec Wyścigu